Geschillen met andere gebruikers

  1. TotalBookings verwacht van haar gebruikers dat zij proberen eventuele geschillen onderling op te lossen. Indien nodig zal TotalBookings redelijke inspanningen leveren om te bemiddelen. Klachten en geschillen tussen gebruikers dienen dan ook zo spoedig mogelijk aan ons te worden gemeld.
  2. Communicatie dient te geschieden via het interne communicatiesysteem van het Platform. Dit stelt TotalBookings in staat om de communicatie te monitoren en indien nodig als bemiddelaar op te treden.
  3. Als er geen bevredigende oplossing wordt gevonden, zelfs niet met de steun van TotalBookings, stemt u ermee in dat TotalBookings het laatste woord heeft. Niettegenstaande de beslissing van TotalBookings staat het u echter vrij om uw rechten of uw claim met betrekking tot het Verkoopcontract rechtstreeks met de Verkoper te bespreken.
  4. TotalBookings is bevoegd om communicatie die buiten het interne communicatiesysteem van het Platform omgaat niet mee te nemen in haar beoordeling.